Συντήρηση / Απολύμανση κλιματιστικού

 
 
 
Συντήρηση:
 
 
Η συντήρηση του κλιματιστικού σας αποτελεί βασική προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του και της αποφυγής μηχανικών βλαβών. Επιπλέον, συνδέεται με την υγιεινή του χώρου σας και την καθαρή ατμόσφαιρα μέσα σε αυτόν.

Ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη σας για συντήρηση, η ATMOSPHAIR πραγματοποιεί τον καθαρισμό με τέτοιο τρόπο ώστε το κλιματιστικό να λειτουργεί προς όφελος σας και όχι εναντίον σας.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρείτε τις προδιαγραφές που σας δίνει η κατασκευάστρια εταιρεία (Καθαρισμός 1 φορά το χρόνο). Αυτό αλλάζει όταν πρόκειται για κλιματισμό σε επαγγελματικούς χώρους (γραφεία, καταστήματα κλπ), όπου ο καθαρισμός θα πρέπει να είναι πιο συχνός (2 φορές το χρόνο).

Οι εργασίες συντήρησης που πραγματοποιούνται είναι :
 • Ανεμιστήρες
  Έλεγχος και καθαρισμός κελύφους και πτερωτής ανεμιστήρα.Έλεγχος των ανεμιστήρων και των ηλεκτροκινητήρων τους.
 • Φίλτρα
  Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων.
 • Κύκλωμα ψυκτικού μέσου
  Έλεγχος και αποκατάσταση στεγανότητας δικτύου ψυκτικού μέσου.(Συμπλήρωση τυχών απολεσθέντος ψυκτικού μέσου με επιπλέων χρέωση)
 • Εναλλάκτες
   Διαβάστε περισσότερα
 
 
 
 
Προληπτική Συντήρηση:
 
Αποξήλωση, μεταφορά και επανατοποθέτηση κλιματιστικών:
 
Απολύμανση: